Novum-Servis sp. z o.o. działa na rynku górniczym od 2000 roku. Obecnie zatrudniamy ponad 250 osób. Wykonujemy głównie usługi górnicze w zakresie wzmacniania wyrobisk za pomocą wysokiego kotwienia.

Nasze realizacje w zakresie szeroko stosowanej obudowy podporowo-kotwiowej pozwalają wyciągnąć wnioski, że jest możliwe utrzymanie wyrobisk chodnikowych i ograniczenie wyciskanie spągu  poprzez odpowiednie wzmocnienie kotwami  strunowymi lub kotwami strunowymi wklejanymi na całej długości (iniekcyjnymi) wraz z zabudową stropnic z kształtowników V29 oraz V32.

Doświadczenie, które posiadamy przy projektowaniu i wykonawstwie zapewnia, że oczekiwania kopalni w zakresie bezpieczeństwa i realizacji robót w ustalonym terminie zostaną spełnione.

Wiemy, że najlepszym projektantem obudowy podporowo-kotwiowej dla danych warunków górniczo-geologicznych jest kadra inżynieryjno-­techniczna kopalni, jej propozycje za każdym razem możemy sprawdzić poprzez wykonanie obliczeń, ponieważ posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy ds. kotwienia,  co w przypadku wykonywania robót przez nas pozwala uniknąć kosztów opracowania projektu.