Oferujemy prace związane z zabudową:

  • stropnic opartych na kształtowniku  V29 oraz V32
  • kotew strunowych wklejanych i wklejanych na całej długości
  • kotew stalowych i linowych
  • kotew urabialnych
  • siatki bazaltowej

Ponadto wykonujemy projekty wzmacniania obudowy podporowo-kotwiowej, gdyż  posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy ds. kotwienia.

Nasze działania mają na celu utrzymanie gabarytów wyrobiska przed i za frontem ściany.

Dotychczas stosowane metody wzmocnienia polegające wyłącznie na zabudowie stojaków stalowych SV lub Valent wraz z podciągami, niezbyt skutecznie zabezpieczały gabaryty wyrobiska przed ścianą, na jej skrzyżowaniu oraz za frontem ściany. Aby w ten sposób uzyskać wymierne wyniki trzeba zabudować bardzo dużo stojaków i podciągów, co powoduje wzrost kosztów użytych materiałów, duże zużycie stali i dodatkowe nakłady na pracochłonność.  Pomimo tego nie pozwala to na utrzymanie właściwych gabarytów wyrobiska. Tak zabudowana obudowa podporowa przeszkadza w normalnych czynnościach takich jak np. przekładka przenośnika, czy w transporcie materiałów.

Firma Novum – Servis posiada wykwalifikowaną i doświadczoną załogę wraz z nadzorem i bardzo dobry sprzęt działający w każdych warunkach m.in.:

  • kotwiarki hydrauliczne wraz z zasilaczem produkcji krajowej,
  • kotwiarki hydrauliczne czeskie wraz z zasilaczem szczególnie przydatne w przypadku stropów powyżej 50 Mpa,
  • sprężarki,
  • urządzenie do badania nośności zabudowanych kotew.