Ostatnia aktualizacja: 01.06.2012

L.p. Zakres prac Data i czas realizacji Ilość kotew lub ilość (mb) wyrobiska Odbiorca
1. Wzmocnienie za pomocąkotew strunowych o długości 10,0 m obudowy chodnika IX w pokł. 501 pole B poprzez zabudowy podciągów przykotwionych do stropu.

Chodnik odstawczy między ścianami 10 m jedna za drugą, jeden wielki horror pobierki, wzmacnianie kasztowanie, rejon na granicy utrzymania. Po wzmocnieniu pełne wymiary przed pierwszą ścianąi pełne gabaryty między ścianami. Sekcja chodnikowa została zlikwidowana bo była za niska 2,5 + 2,7 m.

05-06-2008 1300mb KWK Wesoła
2. Wykonanie wzmocnienia obudowy dowierzchni 3a pokł. 416 przed postępującym frontem ściany 174a. kotwy o dł. 9,0 m.

Skrzyżowanie ze ścianąbyło bardzo trudne do utrzymania, pobierki i wzmocnienie nie dawało efektów, wykonano wzmocnienie przy którym otrzymano na skrzyżowaniu ze ścianąi przed frontem ściany wysokość3,0 m i szerokość4,0 -4,5 m, ociosy lekko wyciskały,pokazano na załączonym DVD

10-06-2008 250mb KWK Pokój
3. Wzmocnienie chodnika ścianowego 4a w pokł. 405 poz. 1030 m za pomocą kotwienia, kotwy o dł. 8,5 m.

Chodnik byłcały wypełniony wyciskającym spągiem, pobrano i zabudowano poligon , gdyby nie zastosowano naszej propozycji to następowałoby wyciskanie spągu, chodnik byłby bez odpowiednich gabarytów. Przekonano się
i uzyskano efekty, które zapewniły, że nie było wyciskania spągu.

28.08.2008 650 mb KWK Halemba-Wirek
4. Wzmocnienie wyrobisk przyścianowych: upadowej Xb-S, upadowej IXb-S, upadowej IX’b-S pokł. 510, kotwy o dł. 7,0m.

Opanowano wyciskanie spągu przed ścianą
i zabezpieczono tak obudowęchodnika, że gabaryty chodnika skrzyżowania ze ścianąbyły 3,0m x 5,0m.

23.09.2008 1092 szt. KWK Staszic
5. Wykonanie obudowy wzmacniającej kotwowej w dowierzchni IVa/ll partii południowej pokł. 510 za pomocąkotwienia, kotwy o dł. 13,0 m.

Utrzymano wyrobisko w II-giej warstwie
(i wybrano pod stropem) co zabezpiecza utrzymanieharmonogramu wydobycia.

09.10.2008 720 mb KWK „Wieczorek”
6. Wzmocnienie dowierzchni 2 i dowierzchni 3
w pokł. 404/5 za pomocąkotwienia .Zawsze w Kopalni wykonywano chodniki nowe równoległe, pierwsze efekty zastosowania są bardzo przekonywujące, zachowano 100 % gabarytów.
05.01.2009 2700 mb KWK „Ruch- Wujek”
7. Wzmocnienie dowierzchni 10 badawczej
w pokł. 416 za pomocąkotwienia, kotwy o dł, 8,5 m.Zabezpieczono utrzymanie gabarytów chodnika nadścianowego w IV kategorii zagrożenia metanowego, chodnik przy dużym uskoku i wpływu krawędzi.
26.01.2009 900 szt. KWK „Pokój”
8. Wzmocnienie obudowy chodnikowej za pomocą kotew o dł. 11,0 m w dowierzchni 4a w pokł. 510/11 przed frontem ściany .

Pod wybranąwarstwąwęgla o wys. 3,0 m podstropem, wzmożone ciśnienia wyciskanie spągu wyeliminowano.

Kotwy zabezpieczyły wyrobiska przed silnymi wstrząsami górotworu

13.05.2009 990 szt. KWK „Staszic”
9. Wzmocnienie obudowy chodnika Ha w pokł. 418/Bl przed frontem ściany 421 na odcinku 480m kotwy 6,0m.
Przekonano Kopalnię, że inwestycja sięopłaca utrzymanie chodnika ze ścianą(projekt nasz)
02.06.2009 480 mb KWK „Mysłowice-Wesoła”
10. Wzmocnienie odcinka chodnika nadścianowego
Z-1 pokł. 417/1+2 za pomocąkotwienia, kotwy 8,5 m.Chodnik na granicy filara z KWK Marcel, objęty zostałbardzo dużymi ciśnieniami, które zostały opanowane- zaoszczędzono wykonanie 1000m nowego chodnika.
15.05.2009 1000 mb KWK „Jankowice”
11. Wzmocnienie obudowy chodnika ścianowego III nr 1363 w pokł. 209 póz. 650m oddziałGl kotwy 9 m.

Kolejny raz w historii Kopalni utrzymano chodnik przyścianowy, gdzie parametry stropu
to 12,0 – 18,0MPa

03.07.2009 1600 mb KHW SA.
KWK „Piast”
12. Wzmocnienie dowierzchni Va w pokł. 205/1-2, poz. 500 oddział G5

 

Wyrobisko chodnikowe zostało utrzymane w 90% w gabarytach i chodnik stoi do wykorzystania do następnej ściany, strop 12-18MPa

2.11.2009 852mb

kotwy
dł. 12,0m

 

KHW SA. KWK „Piast”
13. Wzmocnienie obudowy chodnika wentylacyjnego 575 w pokł. 205/1-2, poz. 500 oddział G5

Utrzymano chodnik do powtórnego użytku.

Na tej kopalni utrzymaliśmy 8km chodników.

30.06.2010 610 kotew dł. 9,0m KHW SA. KWK „Piast”
14. Wykonanie obudowy kotwiowej w przekopie 033 dla potrzeb podwieszanej kolejki spalinowej do transportu ludzi i materiałów w rejonie oddziału KG-3

Przedsięwzięcie, które zapewnia wyłącznie częściowo zużytej obudowy do wieszania kolejki

08.09.2010 110 kotew dł. 6,0m KHW SA. KWK „Wieczorek”
15. Wykonanie robót górniczych: wzmocnienie dowierzchni 7 w pokładzie 405

Strefa zaburzeń na tym odcinku, po zakotwieniu chodnik stoi w pełnych gabarytach

01.09.2010 300mbdł. 8,5m KHW SA. KWK „Wujek”
16. Wykonanie kotwienia chodnika 5a w pokł. 408/1 na poziomie 850 w KW S.A. Oddział KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów.

Chodnik za ścianą stoi w pełnych gabarytach

11.10.2010 755 kotew dł. 7,0m

566mb wyrobiska

KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów
17. Wykonanie wzmocnienia obudowy łukowej obudową kotwiową pochylni XIIb/III w zakresie zabezpieczenia jej przed wpływami eksploatacji ściany 306Cb w pokładzie 510/III w KHW SA. „KWK Wieczorek” i ściany II w pokładzie 501 w KWK „Murcki-Staszic”

Zabezpieczenie obudową podporowo – kotwiową wyeliminowało wpływ eksploatacji ściany

8.11.2010 480 kotew dł. 6,0m
720mb
KHW SA. KWK „Wieczorek”
18. Wzmocnienie obudowy dowierzchni II-1336 w pokł. 209, poz. 650 oddział G6

W trakcie wykonywania II etap dla utrzymania chodnika za ścianą co widać z powodzeniem

29.11.2010 630 kotew dł. 9,0m KHW SA. KWK „Piast”
19. Wykonanie wzmocnienia obudowy chodnika
transportowego E w pokł. 330/1
7.12.2010 3 555 kotew dł.6,0m JSW SA. KWK „Krupiński”
20. Wykonanie obudowy łukowej chodnika transportowego – 815 i chodnika odstawczego 2 obudowa kotwiową w zakresie przewidywanych wpływów eksploatacyjnych ścianą 306b
w pokładzie 510/III
17.03.2011 533 kotew dł. 6,0m

560mb

KHW SA. KWK „Wieczorek”